I process

.. är en mötesplats för pågående arbeten och utforskande samtal innan det är dags för publicering.
För att ta del av detta arbete krävs ett lösenord som efter överenskommelse tillhandahålls av Forskargruppen INTRA.

Här följer några av de rubriker vi för närvarande arbetar med:

  • 1 EXA möter Barad, Per Apelmo och Hannes Lundkvist
  • 2 Bildarbete – en kartografisk pedagogik för ett Rhizomskt Kunskapande, Per Apelmo och Hannes Lundkvist
  • 3 Det mänskliga subjektets roll i en kartografisk pedagogik
  • 4 Matter as Creative Agency – Models for a Sustainable Pedagogy, Forskningsansökan
INLOGGNING EGEN VERKSTAD