Konferens 30 september 2023

Frigörande, affektiva och estetiska perspektiv på pedagogik i praktik och forskning


Material från konferensen

Inbjudan och Program

Seminarium 1 – Expressive Arts, den frigörande pedagogiken och nymaterialistisk teori

Referenser till Seminarium 1
Ordlista
Musik Dikt Tystnad

Seminarium 2 – Frigörande pedagogik i vår tid

Uppställning av Freires filosofi

Seminarium 3 – Praktiknära forskning och postkvalitativa metoder

Föredrag

PowerPoint

Bilder – Vandalorum