Paulo Freire filmer

Filmer om tillämpningen av Paulo Freires pedagogiska ansats

De fem första filmerna handlar om Jan-Erik Pernemans erfarenheter av samarbetet med Paulo Freire och den tillämpning och tolkning som Jan-Erik stått för.

Tillbaka till sidan Projekt Paulo Freire


Film 1 Befrielsens pedagogik

Befrielsens pedagogik

“Jag förstod aldrig varför”

En personlig berättelse om ett livslångt arbete utifrån Paulo Freires pedagogiska tankar.

50 min

Jan-Erik Perneman presenterar drygt femtio yrkesverksamma år som inspirerats av Paulo Freire. Detta sker i kronologisk ordning där tittaren får följa det första mötet mellan Paulo Freire, ”De förtrycktas pedagogik” och Jan-Erik via alla de olika former av tillämpningar som därefter följde. Det handlar om hur Freire introducerades i Sverige, om de olika initiativ som togs i Freires anda och om de olika rapporter och böcker som producerades.

Dessutom presenteras IDAC-gruppens arbete i Geneve där Freire till slut hamnade efter sin landsflykt. Filmen avslutas med en presentation av arbetet FoNoLa-Sol (Folkbildning Norden Latinamerika, Solidaritet) och samarbetet med Linköpings Universitet och Högskolan Väst. De rapporter som Jan-Erik hänvisar till återfinns på www.forskargruppenintra.se. ”Freire-biblioteket”.  


Film 2 Befrielsens pedagogik

Befrielsens pedagogik

“Nu förstår jag lite mer varför”

Jan-Eriks förståelse av Paulo Freires pedagogiska tankar i form av en bild och en modell.
33 min

Jan-Erik Perneman presenterar sitt sätt att förstå och arbeta utifrån Paulo Freires teori och filosofi. Här får tittaren också möta Freire genom Jan-Eriks egna möten med honom. Jan-Erik presenterar sin förståelse av den inre kärnan, ”växandets punkt”, i pedagogisk praxis. Filmen avslutas med ett samtal mellan Jan-Erik Perneman, Hannes Lundkvist och Per Apelmo kring några centrala frågeställningar för den som vill arbeta i Freires anda.


Film 3 Befrielsens pedagogik

Befrielsens pedagogik

Paulo Freire och den frigörande pedagogiken

Ett samtal mellan JanErik Perneman, Per Apelmo och Hannes Lundkvist om den brasilianske pedagogen Paulo Freire.
55 min

Samtalet mellan Jan-Erik Perneman, Hannes Lundkvist och Per Apelmo fortsätter. Jan-Erik presenterar Paulo Freire och dennes bakgrund. Därefter följer ett samtal om det arbete som låg till grund för det som så småningom utmynnade i boken ”Pedagogik för förtryckta” – ett manus som färdigställdes vid Harvard innan Freire hamnar på Kyrkornas Världsråd i Genève. Där bildades IDAC-gruppen som bestod av personer som arbetat tillsammans med Freire och som också tvingades bort från sina länder. I filmen fördjupas några centrala begrepp och ansatser i Freires pedagogik. I slutet av filmen får Jan-Erik frågan: “Hur kom det sig att Freire drabbade dig så hårt?” För den som har sett film 1 så blir detta en upprepning men också en lite annan beskrivning av varför mötet med Freires tankar blev så viktiga för Jan-Erik.


Film 4 Befrielsens pedagogik

Befrielsens pedagogik

Drömmar blev verklighet och ledarskapets utmaningar -exemplet Bolivia

31 min

Jan-Erik Perneman presenterar de andinska erfarenheterna i Bolivia, Ecuador och Peru; ett ömsesidigt samarbete mellan andinska och nordiska folkbildare och universitet. Detta resulterade bland annat i att tre universitet startades i samarbete med tre olika grupper av ursprungsbefolkningen i Bolivia. Jan-Erik presenterar arbetet avseende dess bakgrund och organisation. Efter presentationen följer ett samtal mellan Jan-Erik, Hannes Lundkvist och Per Apelmo. De reflekterar kring ledarskapet och ledarrollen i spåren av Freires tankar.


Film 5 Befrielsens pedagogik

Befrielsens pedagogik

Se – benämna – handla

En sammanfattning och fördjupning av förståelsen för Freires tankar.

36 min

Jan-Erik Perneman presenterar i en föreläsning sin förståelse av Paulo Freires pedagogiska ansats utifrån dess syfte att ”Se – Benämna – Handla”; att i en pedagogisk process hålla ihop process och struktur respektive det abstrakta och det konkreta. Därtill några ord om utbildning som en politisk handling och var Freire hämtade sin teoretiska och filosofiska inspiration. Här presenteras fler böcker som Freire skrev, samt böcker som skrivits om Freire. Föreläsningen landar i tankar kring utmaningar i dagens samhälle.


Film 6:1 Befrielsens pedagogik

Befrielsens pedagogik

Den andinska erfarenheten – Del 1

Ett samtal mellan Jan-Erik Perneman och Lionel Ceruto

37 min

Film 6:1 är en redigerad upptagning som gjordes via zoom i maj 2023. Vi i forskargruppen INTRA hade erfarit att Lionel Cerruto var på besök i Helsingfors. Vi beslöt att samla några intresserade till ett möte med Leonel. I film 6:1 återkopplar Jan Erik Perneman till den andinska erfarenhet som berörts i film 4. Återkopplingen sker i form av ett samtal mellan Jan Erik och Lionel.

Film 6:2 Befrielsens pedagogik

Befrielsens pedagogik

Den andinska erfarenheten – Del 2

Tankeutbyten utifrån den andinska erfarenheten.

75 min

I Film 6:2 som spelades in vid samma tillfälle som 6:1 utgör en redigerad sammanställning av det tankeutbyte som uppstod mellan deltagarna efter det att vi lyssnat till samtalet mellan Jan Erik och Leonel. Detta samtal kom att beröra de samhälleliga utmaningar som vi på olika sätt ställs inför i dagens Sverige. Vi tror att det vi samtalade om kan kännas igen av fler och att det därför är av intresse att dela.


Tillbaka till sidan Projekt Freire