Skriftserier

PUBLICERAT
Skriftserier A-E

Ansvar

Forskargruppen INTRA tar ett övergripande ansvarar för innehållet i de olika skriftserierna i den mening att vi tycker att de har en godtagbar akademisk kvalité. Vår förhoppning är att kunna bidra till en fortlöpande diskussion i fältet.  För de enskilda bidragen svarar respektive författare.

Vi väljer att på detta sätt publicera i egen regi med avsikt att få en spridning av vårt arbete. Förhoppningsvis kan detta inspirera andra. Du är välkommen att på sedvanligt sätt citera vårt arbete; Vår förväntan är att du tydligt anger källa.

Bidragen i de olika skriftserierna presenteras i kronologisk ordning under respektive skriftserie. Därmed ges läsaren också en inblick i gruppens utveckling.