Projekt Paulo Freire

Bakgrund

Vid lanseringen av nyöversättningen av P Freires bok ”De förtrycktas pedagogik” (Trinambal 2022) som i sin första utgåva hade titeln ”Pedagogik för förtryckta” (Gummesson 1972) satt Hannes Lundkvist och Per Apelmo, båda medlemmar i forskargruppen INTRA bland åhörarna. Det var många personer på plats och det var tydligt att nya generationer upptäckt Freire. Med i den panel som var på plats fanns Jan Erik Perneman.

För mig, Per Apelmo, blev det i stunden tydligt hur erfarenheterna av mötet med och arbetet i Freires anda var väldigt olika. Dels fanns Jan Erik på plats med ca 50 års erfarenhet, andra hade betydligt kortare och mindre påtagliga erfarenheter.

Frågan som dök upp hos Per var ”Hur säkerställer vi att den livslånga yrkesrelaterade erfarenhet som Jan Erik bär sammanställs?”

Denna fråga resulterade i ”Projekt P Freire”.

I det som följer inledningsvis 5 filmer där Jan Erik spelar huvudrollen men där också Hannes Lundkvist och Per Apelmo finns med som dialogpartners. Ytterligare filmer har därefter tillkommit. Filmerna presenteras under huvudrubriken ”Befrielsens pedagogik”

I detta sammanhang har Jan Erik lagt till en personlig hälsning. (Läs Jan-Eriks hälsning här)

I spåren av arbetet tillsammans med Jan Erik publicerar vi också följande:

Paulo Freire Filmer

Tryck här för att gå till filmerna

Freire-biblioteket – Kommer snart

här trycker du som vill gå till vår litteraturlista där olika böcker i P Freires spår presenteras.
Här återfinns också rapporter som digitaliserats och som därmed är tillgängliga. Några rapporter har tidigare inte varit offentliga.

Freire-kontakter – kommer snart

här trycker du som är intresserad av en sammanställning över siter med grupper som arbetar i Freires anda.