Vetenskaplig referensgrupp


Elisabeth Laasonen Belgrano

Röstkonstnär, doktor i utövandet av teater och musikdrama (2011), existentiell rådgivare och prästkandidat (diakon i Svenska kyrkan, Göteborg, 2021).


Portfolio
mobil: +46-0708-433260
e-mail: elibelgrano@mac.com


Munir Dag

Munir Dag är socionom och docent i socialt arbete. Sedan 2012 har han en anställning som universitetslektor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Hans nuvarande forskningsverksamhet rör sig i huvudsak inom tre områden (I) forskning kring livssituationen för personer med funktionsnedsättning med fokus på arbetsmarknaden, (II) forskning kring arbetsförmedlares perspektiv på personer med funktionsnedsättning och (III) forskning kring teknikens och ICTs betydelse för personer med funktionsnedsättning

e-mail: munir.dag@mdh.se


Cecila Nahnfeldt

Presentation:
Cecilia Nahnfeldt, senior forskare på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet. Cecilia disputerade 2006 i Religionsvetenskap på Karlstads universitet. Hon är docent i genusvetenskap och har skrivit om kallelse, genus och arbetsliv. Hon arbetar både med hermeneutiska metoder, kvalitativa analyser och med etnografiska metoder. De senaste åren har hon arbetat med ett nordiskt projekt om migration och gästfrihet, samt studier av sociala innovationer i civilsamhället med ett särskilt fokus på Svenska kyrkans församlingar. Cecilia prästvigdes 1991 och har arbetat i församling i nära samverkan med lokalsamhället.

Min röst:
”Intra fångar min forskarnyfikenhet dels genom tillämpningar av Expressive art, som jag mött i församlingars arbete med människor, dels som ett mångvetenskapligt forum för frågor om möten människa/människa (inter-relationer) men också människa/materia (intra-relationer). I de projekt jag arbetat med under de senaste åren har dessa aspekter ständigt framträtt och utmanat mig till förnyad reflektion som forskare.”

Länkar:
https://www.svenskakyrkan.se/forskning/cecilia-nahnfeldt-forskare
https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N9-854

Pågående projekt: https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/Innovativ-inkludering-i-den-ideella-sektorns-arbetsliv-1.188789

Ny bok 31 maj 2021:
https://www.routledge.com/Contemporary-Christian-Cultural-Values-Migration-Encounters-in-the-Nordic/Nahnfeldt-Ronsdal/p/book/9780367495664

ENHETEN FÖR FORSKNING OCH ANALYS
E-POST: cecilia.nahnfeldt@svenskakyrkan.se
TELEFON DIREKT: 018-169480 MOBIL: 072-5571897


Anne B. Reinertsen

Anne B. Reinertsen är professor i utbildningsfilosofi och post-kvalitativa forskningsmetoder. Hon har arbetat som lärare, lärarutbildare och ledare. Hennes forskningsintressen är subjektiv professionalism, ledarskap, språkets materialitet, nya konfigurationer av forskningsmetodologier och slow scholarship. Hon har ett särskilt intresse för spekulativ etik och att kritiskt utmana traditionella idéer om ”data” som tolkkningsbar, och att kritiskt ta sig an performativt affekterade, materiella, konstnärliga, feministiska, posthumanistiska erfarenheter vari deltagarna kan uppleva idéer om att förvärva sig vissa former av agentskap, ifrågasättande attityder, politisk uppfattning av händelser, eller erfarenheter och empati för andra. Utmaningen är att involvera teori i verkliga erfarenheter och att formulera läranden som betydelser och som frågor och problem. Utmaningen är även att formulera angelägenheter eller betydelser av särskilda erfarenheter som performativitet. Anne har varit gästforskare på Stanford University och University of Illinois, USA. Hennes publikationer inkluderar nationella och internationella böcker, tidskrifter och bokkapitel.

Mail anne.b.reinertsen@hiof.no


Julia Romanowska

Julia Romanowska har konstnärlig master- och musikpedagogisk examen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har spelat slagverk med Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoniorkester, på Stockholms Stadsteater och Dramaten. Julia disputerade 2014 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Improving Leadership Through the Power of Words and Music” vari hon utvecklade en experimentell metod för ledarskapsutveckling kallad schibboletkonceptet. Hon har forskat vid Karolinska Institutet kring metodens psykologiska och häslorelaterade effekter på ledare och deras medarbetare. Hon har även arbetat som management- och organisationskonsult, konsultchef, verksamhetsanalytiker, metodutvecklare, programmerare och ledarskapsutvecklare.


Per Espen Stoknes

”Per Espen Stoknes, doktor, är en eko-psykolog, författare och ekonom som arbetar nära organisations- och företagsledare i hela Skandinavien och Europeiska Unionen. Han är ass. professor vid Handelshøyskolen BI och är chef för deras Senter for bærekraft og energi och har tagit emot flera ”Bästa professor”-pris för sin originella lärarstil.

Hans bok What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming fick American Libraries Assosiactions pris för ”Outstanding Academic Title” 2015 (topp 25-lista utav ~700 titlar). Hans senaste bok är Tomorrow’s Economy på MIT Press.

Som utbildad som psykolog på Universitetet i Oslo med ytterligare studier vid C.G. Jung Institute i Zürich, har Per Espen kompletterat detta med omfattande studier i organisationsteori, filosofi och mytologi. Djupt influerad av den radikala Jung-psykologen James Hillman har Per Espen arbetat både som en klinisk psykolog och som en organisationspsykolog och introducerat fantasi och kreativa uttrycksformer inom dessa sfärer. Han undervisar även om uttryckande konst, fenomenologi och själen på European Graduate School under sommarseminarierna, och regelbundet på masterprogrammet för uttryckande konstterapi och coaching vid Universitetet i Sørøst-Norge.

Som en populär föreläsare i hela Skandinavien och Europa lever Per Espen i centrala Oslo, men han ger sig iväg till bergen eller till sin skogstuga för att vistas och känna vördnad så ofta som tillvaron tillåter.

Mail per.espen@stoknes.com


Lena Talman

Lena Talman är lektor i socialt arbete och disputerade 2018 med avhandlingen “Participation in everydag life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities”. I grunden är hon beteendevetare med inriktning social omsorg och har en Fil. Mag. i handikappvetenskap. Är även utbildad IT-pedagog och har i många år arbetat som lärare. Har tidigare arbetat med forskning och utveckling på FoU i Sörmland och idag är hon anställd som lektor/avdelningschef på avdelningen för socialt arbete vid Mälardalens högskola. Aktuell forskning handlar dels om delaktighet i samhället för människor som har funktionsnedsättningar, dels om brottsförebyggande arbete och arbete med ökad integration i så kallade problemområden.

Mail lena.talman@mdh.se Tel 016-15 32 58


Dan Tedenljung

Lektor pedagogik, Mälardalens högskola. Dan Tedenljung arbetar med undervisning i pedagogik och forskar om barn med särskilda behov inriktning diabetes typ 1, metaforskning (dvs forskning om forskning) och multimodala arbetsformer inom högre utbildning.
Mail dan.tedenljung@mdh.se


Töres Theorell

Läkare och professor emeritus Karolinska Institutet, knuten till stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.