Aktualiteter

Aktualiteter


Senaste artikeln av Bosse Bergstedt – A4

2021-12-19

Thinking with the world – to explore the becoming of phenomena

LÄS MER HÄR

Läs artikel av Bosse Bergstedt – A3

2021-09-04


Nya medlemmar

2021-08-10

Pers Karin Skogar
Linda Jonsson

För att kunna svara upp mot efterfrågan avseende samverkan och uppdrag avseende tillämpning breddar vi medarbetargruppen. Två personer har därför knutits till INTRA: Pers Karin Skogar och Linda Jonsson – se ”Om oss” ”medarbetare”. De båda har på olika sätt varit delaktiga i det utvecklingsarbete som skett genom utvecklingsarbetet SKAPA i Eskilstuna (se Skriftserie E) och har därmed en förtrogenhet med den tillämpning av EXA som där vuxit fram.

Se INTRA´s alla medlemmar.


Workshop och samarbete med Gyllenhuset i Göteborg

2021-08-09

Forskargruppen INTRA har inlett ett samarbete med Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset som ansöker om att få starta en folkhögskola som riktar in sig mot personer med psykisk ohälsa. Gyllenhusets verksamhet bedrivs för närvarande som en del av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, men ansöker om att få bli en självständig folkhögskola under 2022 (läs mer på www.gyllenhuset.se).

Per Apelmo, Pers Karin Skogars och Linda Jonsson från INTRA inledde samarbetet den 9 augusti genom en workshop tillsammans med verksamhetens arbetslag. I Gyllenhusets arbetslag ingår Hannes Lundkvist från INTRA som lärare. Per och Hannes arbetar även med en artikeltext om pedagogik och psykisk ohälsa som kommer ligga till grund för forskargruppens insatser i samarbetet. Det finns en uttalad ambition att hitta former och ekonomi för en fortsatt samverkan mellan folkhögskolan och INTRA. Mer info kommer löpande under samarbetets gång!


Möte med forskargruppen i Värnamo

2021-08-06 — 2021-08-07

Forskargruppen INTRA har träffats för en arbetshelg i Värnamo 6–7 augusti 2021. Vid mötet diskuterades bl.a.:

  • Den nya hemsidan som har väckt stort intresse med över tusen besökare från länder över hela världen. Sidan kommer nu att utvecklas ytterligare, bl.a. med nya rubriker för nyheter, uppdrag och folkbildning.
  • INTRA:s vetenskaplig referensgrupp som kommer att inbjudas in till ett digitalt möte på Zoom torsdagen den 7 december, kl 14–16. Det är gruppens första träff och kommer att ge möjlighet för presentationer och visioner kring fortsatt samarbete.
  • INTRA växer och välkomnar ytterligare två medlemmar – Pers Karin Skogar och Linda Jonsson – som båda är EXA-utbildade och som står till förfogande för uppdrag såsom workshops och olika former av utbildning och tillämpningar m.m. i linje med forskargruppens arbete (se ”Om oss – medlemmar”)
  • INTRA kommer under hösten att fortsätta arbetet med forskningsansökningar, bl.a. inför Norges forskningsråds utlysning i februari 2022. Kontakter kommer även att tas med Folkbildningsrådet i Sverige för att undersöka möjligheten att söka FoU-projekt (Forskning och Utveckling).
  • INTRA söker under hösten samarbetsparters i olika organisationer. För nuvarande har vi ett samarbete med Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset i Göteborg.
  • När det gäller skrivandet arbetar vi i huvudsak med bidrag till antologin Nordiska rhizom (red. Bosse Bergstedt, Jonas Alwall och Tine Jensen).

Lansering av hemsida

2021-05-28

Nu släpper vi vår nya hemsida! Till dig som hittat hit säger vi VÄLKOMMEN.

Hemsidan är under utveckling och arbetet pågår. Vi tycker dock att vi kommit så långt att vi kan bjuda in till sidan.

Den här sidan som vi kallar för ”Aktualiteter” har vi ambitionen att hålla levande med tankar som enligt vår mening har en aktualitet. Här finns en möjlighet att lämna en kommentar. Om du vill göra ett inlägg vänder du dig till någon av oss i Forskargruppen INTRA.

Vad är det då som återstår?

  • I den vetenskapliga referensgruppen tillkommer några namn.
  • Ett index kommer att upprättas så att du som besökare lättare hittar i vårt samlade material.
  • Vi kommer att länka till andra sidor som vi tycker är av intresse och som tangerar vårt arbete.
  • Under Skriftserie D kommer vi att fylla på med avhandlingar, forskningsartiklar och akademiska rapporter samt exempel på tillämpning som vi tycker är av intresse och som tangerar vårt arbete.

Vår engelskspråkiga sida håller på att växa fram. Några av våra bidrag finns redan tillgängliga på både svenska och engelska. Några finns enbart på engelska, flera enbart på svenska. Vi letar finansiering för att möjliggöra översättning till engelska. Vi tar gärna emot förslag och resurser som gör att arbetet kan breddas och fördjupas.

Arbetet med vår hemsida sker ideellt vilket är en styrka men som samtidigt utgör en begränsning.

Väl mött! På det här sättet gör vi våra texter och vårt arbete tillgängligt. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera flera.

Hälsar

Bosse Börje Hannes och Per
Forskargruppen INTRA i maj 2021


Att stimulera samtal

2021-05-08

Socialdemokraterna i Värnamo samlade under våren den grupp som skall arbeta inför valet 2022. INTRA kontaktades med en förfrågan om att i samband med gruppens upptakt bidra med ett upplägg med syftet att stimulera samtal mellan medlemmarna i gruppen. Uppdraget genomfördes på Konst- och designmuseet Vandalorum lördagen den 24 april 2021. Processen berörde modaliteterna bild, musik, dikt och tystnad. Ett uppföljande möte skedde 22 maj.