Projekt

Forskargruppen INTRA öppnar hösten 2023 en ny flik på sin hemsida: ”Projekt”
Anledningen till detta är det arbete som gruppen gjort kring P Freire. Detta redovisas under ”Projekt P Freire”.

Huruvida det blir fler projekt får framtiden utvisa. Projekt P Freire öppnas publikt i september 2023.

I kontakt med Forskargruppen INTRA finns en möjlighet att föreslå och göra tillägg till de olika projekten.

Projekt Paulo Freire 2023