Medlemmar

Forskargruppen INTRA växte fram genom ett samarbete mellan Dan Tedenljung och Per Apelmo. När Hannes Lundkvist och Bosse Bergstedt gick med i gruppen växte arbetet vidare till sin nuvarande form och inriktning där betoningen av ett intrarelationellt perspektiv är centralt. Denna utveckling tydliggörs i våra skriftserier. Genom Börje Forsgårds deltagande fick vi förmågan att kommunicera INTRA:s arbete i sociala media. Genom Linda Jonssons och Pers Karin Skogars deltagande ges gruppen en bredare möjlighet att svara upp mot tillämpning i samverkan och genom uppdrag.

Forskargruppen INTRA består av


Bosse Bergstedt

Bosse Bergstedt är professor i pedagogik vid Høgskolen i Østfold.
Han har ett brett forskningsintresse och har de senaste åren arbetat med att utvecklat en ontoanalys med vilken han studerar filosofiska och pedagogiska fenomen. Intresset för posthumanism och new materialism har fört till projekt om transcorporeal pedagogik med särskilt fokus på expressive art och hållbar utveckling. Bergstedt är vetenskaplig ledare för nätverken, Posthumanism and new materialism och Post-approaches to Education.

Mail bosse.bergstedt@hiof.no
Webb Bosse Bergstedt – Institutt for pedagogikk, IKT og læring (hiof.no)
Webb Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning – Institutt for pedagogikk, IKT og læring (hiof.no)


Per Apelmo

Per Apelmo, socionom, diplomerad EXA terapeut, legitimerad psykoterapeut, doktorand vid Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet. Per Apelmo är socionom, diplomerad EXA-terapeut, leg. psykoterapeut. Med drygt 30 årserfarenhet av arbete med EXA i möte med olika målgrupper arbetar Apelmo idag som konsult med Exa som redskap i både psykoterapeutiska som utbildnings- och konsultativa sammanhang. Styrelsemedlem i SRUK.

Hemsida apelmointermodal.se  Mail per@apelmointermodal.se


Hannes Lundkvist

Hannes Lundkvist arbetar som rektor och lärare på Mimi folkhögskola i Göteborg som är en skola riktad till personer som på olika sätt brottas med psykisk ohälsa. Han är leg. lärare i svenska och svenska som andraspråk och har tidigare framför allt undervisat svenska som andraspråk för nyanlända gymnasieungdomar. Han är även flera års erfarenhet av att arbeta med Expressive Arts.

Hemsida: mimifolkhogskola.se
Mail: hannes.lundkvist@mimifolkhogskola.se


Börje Forsgård

Börje Forsgård, diplomerad EXA-terapeut, Kassör i SRUK – Svenska riksförbundet för uttryckande konst, www.sruk.se . han har varit verksam som skolledare och folkhögskollärare under 20 år och Intendent vid Magelungen Gymnasium Danvikstull. Webbredaktör för Intras hemsida.

Hemsida borjeforsgard.se Mail borje.forsgard@telia.com


Linda Jonsson

Linda Jonsson är diplomerad EXA-terapeut och arbetar deltid med samtalsterapi och självutveckling för enskilda klienter, par och grupper. Hon är ordförande i SRUK – Svenska riksförbundet för uttryckande konst. www.sruk.se

Linda leder sedan 20 år grupper i fri meditativ dans och har sedan 2017 workshops med Svenska kyrkan i Örebro utifrån konceptet ”Dans och samtal”, där gruppen med EXA-pedagogik samtalar utifrån musik, rörelse och bild. Hon jobbar även deltid som förrättningslantmätare.

Hemsida: lindart.se   Mejl: lindart.skapa@gmail.com 


Pers Karin Skogar

Pers Karin är diplomerad EXA-terapeut. Hon är styrelsemedlem i Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst.

Under nästan 30 år har hon drivit eget företag med inriktning på inredning för offentlig miljö. Hon ha arbetat med uttryckande konst inom Svenska Kyrkan. Därtill har hon arbetat med individuell chefshandledning och workshops samt haft uppdrag som gästlärare på Mälardalens högskola inom socionomprogrammet.

Idag jobbar Pers Karin deltid som konsult med karriärvägledning, omställningar och chefshandledning.

Mail perskarin@skogar.nu webb www.skogar.nu