Jan-Erik Perneman

De fem första filmerna handlar om Jan-Erik Pernemans erfarenheter av samarbetet med Paulo Freire och den tillämpning och tolkning som Jan-Erik stått för.

Jan-Erik låter hälsa:

Vad spännande att du hittat hit… Jag vill försöka möta dig med min berättelse. Den är ganska lång och eftertänksam… Välkommen att ta del av det du finner intressant!

Många har frågat efter min dokumentation av samarbetet med Paulo Freire och den inspiration det gav mig i mitt pedagogiska arbete. En del finns skrivet – som jag också hänvisar till i filmerna. Men när INTRA-gruppen frågar om de får spela in när jag delar med mig lite mer av mina erfarenheter, så såg jag det som ett sätt att möta denna förväntan.

Ni är många som varit med i det jag berättar om. Främst här i Norden, men också i andra delar av världen. Komplettera gärna genom att dela med dig av din berättelse!

Så här blev alltså resultatet när jag satte mig framför kameran och Börje började filma. Vilket gott redigeringsarbete du sedan gjort Börje! Härliga bilder, snygga övergångar och musik som stödjer framställningen. Tack för din tid och ditt konstnärliga bidrag.

Vi träffades alltså en junidag 2022 i Ljungskile och sedan i augusti i Fridhäll Hjälshammar utanför Värnamo. Per och Hannes var det viktiga dialogstöd som behövdes för att driva berättelsen framåt. Ert gedigna engagemang och er kunskap och erfarenhet var viktig för att det blev som det blev.

Men samtidigt märker jag att när jag nu går igenom materialet så vill jag gärna utveckla och fördjupa, ändra och förtydliga, fokusera och ännu mer problematisera. Ibland blir det lite för eftertänksamt, lite för lågt tempo. Ibland blir det för kortfattat och för snabbt. Filmerna innehåller en del upprepningar, men det tyckte Per, Hannes och Börje var ok. Det ger tydligen lite nya vinklingar och fördjupar en del frågor. Jag får väl tro på det… Du som nu ta del av det får ta det som det är och jag hoppas ändå att det kan bli meningsfullt och ge dig inspiration.

Jag har valt att i vissa fall lägga till en kommenterande text. Min tanke med det är att den som vill kan få en struktur och ytterligare referenser och att det ger mig en möjlighet att eventuellt korrigera, uppdatera och fördjupa allt eftersom.

Du får också gärna höra av dig direkt till mig med reflektioner, tankar och idéer: Perneman@gmail.com. Jag vill vara ödmjuk och öppen för helt andra perspektiv och erfarenheter. Spännande om vi tillsammans kan fördjupa, förändra och skapa ny förståelse. Med det gemensamma att vi mött Freires tankar och på något sätt berörts av dem.

Hasta luego!


/Jan-Erik

Har du egna texter eller kommentarer som du vill bidra med – kontakta Forskargruppen INTRA Per Apelmo.