Konferensprogram

Frigörande, affektiva och estetiska perspektiv på pedagogik i praktik och forskning

Endagskonferens med forskargruppen INTRA i samverkan med Høgskolen i Østfold
Datum: 30 september 2023
Plats: Vandalorum i Värnamo
Kostnad: 900 kr, vilket inkluderar samtliga seminarium, fika, lunch och inträde till Vandalorums konstutställningar.

I samband med konferensen lanseras ”Projekt Paulo Freire” där Jan-Erik Pernemans mångåriga arbete i Freires fotspår presenteras i form av filmer, ett Freire-bibliotek samt en lista över ett internationellt kontaktnät i spåren av Freires gärning.

Program

9.30-10.00: Fika

10.00-11.30: Seminarium 1.
Frigörande pedagogik i vår tid

I detta seminarium kommer vi samtala om Paulo Freire och hur vi kan
förstå hans pedagogik och utmaningar i vår tids folkbildning. Hannes
Lundkvist från forskargruppen INTRA har skrivit om Freires filosofi med
avstamp i sina erfarenheter som rektor på Mimi folkhögskola i Göteborg
medan Jan-Erik Perneman, folkbildare och fil.dr., bidrar med över 50 års
erfarenhet av att ha arbetat i Freires anda både i Sverige och i Sydamerika.
Frågorna vi kommer utgå från är: Är Freire fortfarande aktuell i vår tid?
Vilka utmaningar ställs vi inför när vi försöker tillämpa hans pedagogik
idag?

11.30-12.30: Lunch

12.30-14.00: Seminarium 2.
Expressive Arts, den frigörande pedagogiken och nymaterialistisk teori

I detta seminarium kommer vi att pröva på och samtala om
kommunikatiopn genom expressiva estetiska uttrycksformer. Per
Apelmo, Börje Forsgård och Linda Jonsson från forskargruppen INTRA
håller i trådarna. Frågorna vi kommer utgå från är: Vilken betydelse och
funktion har kommunikationen genom kreativa uttrycksformer för ett
arbete som utgår från den filosofi som Paulo Freire gestaltar och som
därtill kopplar till nymaterialistiskt tänkande?

14.00-14.30: Fika

14.30-16.00: Seminarium 3.
Praktiknära forskning och postkvalitativa metoder

Bosse Bergstedt från forskargruppen INTRA och Høgskolen i Østfold har
som professor i pedagogik medverkat till att utveckla ny kunskap om
intra-aktiva relationer mellan kropp och materia. I detta seminarium
kommer vi att samtala om praktiknära forskning och postkvalitativa
metoder. Frågor vi kommer att utgå ifrån är: Hur kan multisensoriska och
performativa metoder användas för att forska om egen pedagogisk
praktik? Hur kan detta medverka till ett gemensamt blivande med
materia och natur?

16.00: Eftersnack

Anmälan

görs snarast dock senast den 1 september till
per@apelmointermodal.se. I din anmälan via mail behöver du ange om du
har särskilda önskemål gällande maten. Konferensen har begränsat antal
platser – först till kvarn gäller. Du registreras som anmäld när du betalt
avgiften 900 kr till Bankgiro 5337-6125 Apelmo Intermodal AB. Ange P Freire
och ditt namn på inbetalningen. Internationella avgifter betalas via
IBAN: SE44 6000 0000 0002 4424 4391 BIC: HANDSESS
Anmälan är bindande och genom din anmälan stöder du forskargruppen INTRA:s arbete.


För dig som behöver övernatta erbjuds rabatterat boende på hotell
Vidöstern samt på Scandic hotel i Värnamo. Anmäl ”Vandalorum 2023”
när du bokar. Bokningen på Scandic hotel sker på tel. 0370-656600 eller via
varnamo@scandichotels.com.


Välkomna hälsar Forskargruppen INTRA.