Referenslitteratur

R1

Relationär pedagogik – För ett sannare liv

En essäistisk sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exempel ADHD,

Mattias N. Sjöberg, Malmö Universitet 2020